Obezita u dětí

V České republice je situace alarmující, protože s nadváhou bojuje polovina dospělých obyvatel  a celých 20 procent jich je obézních, což je téměř jedna čtvrtina.

Obezita u dětí

Ve srovnání s tím by se mohlo zdát až 10 procent obézní dětské populace jako nepříliš závažný problém, opak je ale pravdou. Varovný je totiž výrazný nárůst dětské obezity, který vede k takzvanému tsunami efektu nárůstu nadváhy později v dospělosti. Dětská obezita je také závažný psychosociální problém, protože obézní dítě je velmi často vystaveno neúměrnému společenskému tlaku ze strany společensko-estetických norem. Takové dítě pak může být ve škole a v kroužcích vyčleněno a nezřídka také šikanováno, což může zanechat silné psychické následky. Dětská obezita je ale především závažný zdravotní problém. Hlavní zdroj dětské obezity v civilizovaném světě můžeme jednoznačně pojmenovat - je to životní styl rodiny. Dítě je výkladní skříní rodiny, na které se zrcadlí sice i genetika, ale především životní styl rodiny. Na jeho vzhledu se pak odráží veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, která vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji.