Zápis do školy

Zápis slouží k prověření připravenosti dítěte na školu a je jakousi přihláškou do školy. Při výběru bychom se měli zaměřit na to, co od školy očekáváme, co škola nabízí a jaké má výsledky. Většina škol pořádá den otevřených dveří a některé školy umožňují navštívit i výuku. 

Zápis do školy

Velkou výhodou je, pokud škola nabízí přípravný kurz pro budoucí prvňáčky. Zápisy probíhají od 15. ledna do 15. února a dostavit se musí každé dítě, které k 31. srpnu dovrší šesti let, a to i v případě žádosti o odklad. S sebou je třeba rodný list, občanský průkaz rodiče, popřípadě rozhodnutí o loňském odkladu nebo doporučení PPP a odborného lékaře. O přijetí ke školní docházce rozhoduje ředitel školy. Předškolák by měl například vědět, jak se jmenuje a kde bydlí, znát svůj věk a dny v týdnu, správně vyslovovat, orientovat se v prostoru, atd.  Na zápise se dítěte učitelka zeptá na  jméno, rodiče, sourozence, adresu nebo na školku, do které chodí. Někde využívají testy školní zralosti, jinde se školy změní například v pohádkové říše. Někde se také během zápisu můžeme setkat s využitím počítače nebo interaktivní tabule. Přístup k rodičům je různý, někde dovolí děti během zápisu pozorovat, jinde ne. Některé základní školy přizvou k zápisu i další odborníky. Učitelky, které s dítětem zápis absolvují, si dělají průběžně poznámky a na základě zjištěných informací pak může být rodičům doporučen odklad. Ve většině škol budoucí prvňáčci získávají na závěr pamětní list a drobné dárky, které pro ně vyrobily starší děti. Zápis do školy je významným dnem, přibližte tedy dítěti, co ho ve škole čeká. Domluvte se, co si vezme na sebe a nespěchejte. Udělejte si v den zápisu více času a oslavte ho třeba návštěvou cukrárny. Pokud je to možné, měli by jít s dítětem k zápisu oba rodiče. Do vlastního zápisu nijak nezasahujte a nechte dítě, ať ukáže, co v něm je.