Soutěž o elektrické autíčko Mercedes AMG GTR

  “Napiš nám recenzi HEUREKA a vyhraj”

 SOUTĚŽ

 DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 04.06.2024 do 30.6.2024.

 PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

  • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se soutěže smí zúčastnit se souhlasem zákonných zástupců), která splní podmínky soutěže (dále jen „účastník“).
  • Účastník zakoupí zboží v době konání soutěže a vyplní své kontaktní údaje, zejména své jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. E-mailová adresa slouží mimo jiné k obdržení dotazníku z cenového srovnávače, který je nutné vyplnit a především napsat slovní ohodnocení našeho obchodu. Vyplnění dotazníku musí proběhnout nejpozději do do 10.7.2024.
  • Neuhrazené nebo nepřevzaté a vrácené objednávky nebudou do soutěže zařazeny.
  • Účastník se může zúčastnit s jedním daňovým dokladem (resp. uhrazenou objednávkou) pouze jedenkrát. Vícenásobná účast v této soutěži je možná, ale je vždy vázána na novou uhrazenou objednávku a hodnocení nákupu.
  • Účastník vyplněním dotazníku souhlasí s pravidly této soutěže.

Ze soutěže budou vyloučeni následující účastníci:

  • nesplní-li podmínky soutěže.
  • budou-li jednat v rozporu se zákonem nebo v rozporu s dobrými mravy, čímž se dopustí podvodného jednání v souvislosti s touto soutěží.
  • uvedou-li v soutěži nepravdivé informace.
  • neprokáží-li řádnou úhradu zboží v termínu uvedeném v těchto podmínkách soutěže.

VÝHRA, VÝHERCE A PŘEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ VÝHRY

Výhra: Dětské elektrické autíčko Mercedes AMG GTR (barvu autíčka si zvolí výherce)

Slosování účastníků proběhne dne 11.7.2024 ve 12 hodin v sídle firmy stewal-group s.r.o. Po písemném souhlasu zveřejníme výherce soutěže formou příspěvku na našem facebooku a instagramu..